بایگانی وبلاگ

مکاشفات یک حسابرس داخلی

وقتی توی حسابرسی داخلی افتادم، تقریباً هیچ اطلاعات مستقیمی نداشتم بغیر از شناخت دورا دور از کار حسابرسان مستقل، بعد از یک روز که در شرکت زمان استفاده دست خودم بود و سعی کردم به جستجو در مورد کار و

پست شده در آموزشی, حسابرسی داخلی با برچسب: