بایگانی وبلاگ

دریافت اطلاعات اسناد در انبار همکاران سیستم؛ آموزش

یکی از چیزایی که زیاد توی سیستم انبار همکاران سیستم برام پیش میاد ثبت خرید داخلی یک سری اقلام و فرستادن اکثر اون اقلام به انبار سایت شهرستان توسط سند حواله انتقال بین انبارهاست از طرفی چند وقتی بود که

پست شده در آموزش انبار همکاران سیستم, آموزشی با برچسب: