بایگانی وبلاگ

بستن سال مالی در انبار همکاران سیستم

امروز بعد از گذشت ۳-۴ ماه از سال!، رفتم سراغ بستن سیستم انبار شرکت، فعلن استفاده‌ای که از انبار میشه بصورت تعدادی است و البته کلن بعید می‌دونم که با قابلیتهای این نرم‌افزار و سیستم اجرایی شرکت بشود انبار یک

پست شده در آموزش انبار همکاران سیستم

دریافت اطلاعات اسناد در انبار همکاران سیستم؛ آموزش

یکی از چیزایی که زیاد توی سیستم انبار همکاران سیستم برام پیش میاد ثبت خرید داخلی یک سری اقلام و فرستادن اکثر اون اقلام به انبار سایت شهرستان توسط سند حواله انتقال بین انبارهاست از طرفی چند وقتی بود که

پست شده در آموزش انبار همکاران سیستم, آموزشی با برچسب: