ارتباط مابین فعالیت‌ها در سیستم اتوماسیون اداری

سؤال: ارتباط مابین فعالیت‌ها در سیستم اتوماسیون اداری چه کارایی دارد؟

به صورت خلاصه می‌توان گفت که به غیر از فعالیت‌های روتین اداری مثل درخواست مرخصی، شاید داشتن یک ارتباط مابین فعالیت‌ها در بسیاری از مواقع راه‌گشا خواهد بود، مثلاً فرض کنید یک نامه را در سیستم ثبت کرده‌اید که در آن به نامه دیگری (مثلاً عطف/ پیرو) اشاره شده است. خب در صورتیکه ما بتوانیم در هرکدام از این نامه‌ها به صورت راحت و سریع، دسترسی به نامه‌ی دیگر را هم داشته باشیم، کار را خیلی آسان‌تر کرده‌ایم و به عبارتی قدمی به یوزرفرند بودن نرم‌افزار نزدیک‌تر شده‌ایم.

مثلاً در شکل زیر مابین یک تنخواه و آیتم‌های خریداری شده‌ای که از سیستم درخواست کالا/ خدمات آمده‌اند یک ارتباط متناظر ایجاد شده است، یعنی کاربر را از یک فعالیت به فعالیت بعدی راهنمایی می‌کند و کافیت کاربر برای مشاهده بر روی لینکهای موجود کلیک کند.

issue-linking

برقراری یک ارتباط مابین دو یا چند فعالیت در سیستم اتوماسیون اداری

 

نحوه انجام: مطابق شکل زیر بر روی گزینه بیشتر کلیک شده و در نهایت گزینه “لینک” انتخاب شود.

issue-linking-1

کاربر به فعالیتی که میخواهد ارتباطی با فعالیت دیگر داشته باشد می‌رود و بر روی گزینه “لینک” کلیک می کند.

 

در مرحله بعد باید مطابق شکل زیر موارد مورد نیاز را تکمیل کند.

مرحله اول: به صورت پیش‌فرض گزینه فعالیت‌های اتوماسیون انتخاب شده است و نیازی به کلیک بر روی آن نیست. گزینه دوم به برقراری یک ارتباط یک طرفه با صفحه‌ای در یک اپلیکیشن خارجی دیگر می‌پردازد.

مرحله دوم: انتخاب نوع ارتباط (لینک)، به این معنی که علت اینکه دو فعالیت را می‌خواهیم با هم مربوط کنیم چه چیزی است. مثلاُ اگر ارتباط آیتم خرید با فرم تنخواه مسئول خرید شرکت است باید گزینه مربوطه را انتخاب کنیم.

مرحله سوم: چه فعالیت یا فعالیت‌هایی را قصد داریم با این لینک بالا بهم مرتبط کنیم، باید با استفاده از سیستم فعالیت‌یاب اتوماسیون، فعالیت‌های مربوطه را پیدا کرده و سپس در این قسمت اضافه کنیم.

 

issue-linking-2

برقراری ارتباط مابین دو فعالیت در اتوماسیون اداری

 

پست شده در آموزش کاربری اتوماسیون با برچسب: