روش اجرایی حسابرسی داخلی

خب چند وقتی روی این داشتم کار می‌کردم، سعی کردم با اطلاعاتی که دارم و منابعی که در اختیار دارم یک چیزی رو حاضر کنم و به عنوان روال عملکرد واحد حسابرسی داخلی به تأیید رئیس برسونم. خب این رو اینجا میگذارم اگر خواننده احتمالی نظری در موردش داشت من رو مطلع کند تا در ویرایش‌های بعدی اصلاحیات مورد نظر را انجام بدم.

مسئولیتها:

مسئولیت اجرای دقیق این روش، بر عهده مدیر واحد حسابرسی داخلی است.

جمعآوری و بررسی اطلاعات مورد نیاز، تهیه گزارشات و اطلاعات آماری و غیره، بر عهده واحد حسابرسی داخلی است.

شرح عملیات:

۱- حوزه‌های حسابرسی داخلی

۱-۱- حوزه مالی

با توجه به اهمیت اطلاعات مالی، تمامی پرسنل حسابرسی داخلی باید اصل حفاظت از اطلاعات و پرهیز از افشای اسناد این حوزه را مد نظر داشته باشند. در صورت افشای اطلاعات مالی به افراد بدون صلاحیت، مطابق آیین‌نامه انظباطی با فرد/ افراد خاطی برخورد خواهد شد.

۱-۲- حوزه پروژه

با توجه به ساختار پروژه‌محور شرکت و به منظور کنترل ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های پروژه‌ای لازم است حسابرسی داخلی اقدام به رصد و کنترل پرتفولیو و نیز فعالیتهای پروژه‌‌های جاری شرکت کرده و در موارد لازم به مدیریت شرکت اطلاع رسانی نماید. مدیران پروژه و واحدهای مختلف شرکت ملزم به در اختیار گذاشتن اطلاعات درخواستی واحد حسابرسی داخلی
و تسهیل اخذ اطلاعات لازم به منظور بررسی پیوسته عملکرد پروژه‌ها هستند.

۱-۳- حوزه انفورماتیک

ارزیابی کنترل‌های داخلی سیستم‌های اطلاعاتی دیجیتال اعم از نرم‌افزار، سخت‌افزار و اطمینان از عدم دسترسی افراد بدون صلاحیت از حوزه‌های تحت نظارت واحد حسابرسی داخلی است.

۲- وظایف

واحد حسابرسی داخلی موظف به انجام فعالیتهای زیر به منظور اطمینان از صحت عملکرد واحدهای مختلف شرکت و کنترل ریسک‌های قابل ملاحظه در سطح فعالیتهای شرکت است.

۲-۱- کنترل‌ داخلی و نظارت بر روشهای اجرائی و دستورالعملها

اجرای کنترل‌های داخلی مطابق برنامه‌ریزی مدیر حسابرسی داخلی از تمامی بخشهای شرکت به منظور اطمینان از اجرای صحیح آیین‌نامهها، روشهای اجرائی و دستورالعملهای مصوب از وظایف حسابرسی داخلی است.

۲-۲- بررسی اسناد، دفاتر و مدارک حسابداری

حصول اطمینان از ثبت صحیح و به موقع فعالیت‌های شرکت در دفاتر و مدارک حسابداری و حصول اطمینان معقول از اینکه اسناد، مدارک و دفاتر حسابداری می توانند مبنای تهیه و ارائه گزارشهای مالی قابل اتکاء قرار گیرند.

۲-۲- گزارشهای ارائه شده به مدیریت

کسب اطمینان معقول از صحت و قابلیت اعتماد گزارش‌های ارائه شده به مدیریت و بررسی مدارک از لحاظ کیفیت و ارزش به خصوص موارد با اهمیت‌تر که اثـر مهمی در صورتهای مالی شرکت دارد.

۲-۳- مقابله با هرگونه سوءاستفاده

محافظت از دارایی‌ها و درآمدهای شرکت به منظور پیشگیری و مقابله با هرگونه سهل‌انگاری، سوءاستفاده، اختلاس و تقلب و نیز اطلاع‌رسانی موارد کشف‌شده به مدیریت از وظایف واحد حسابرسی داخلی است.

۲-۴- ارائه پیشنهاد به مدیریت

ارائه پیشنهادهایی به منظور بهبود خط مشیها، دستورالعملهای تدوین شده و پیگیری پیشنهادها و اصلاحات ارائه شده در روال اجرائی شرکت از اختیارات واحد حسابرسی است.

۲- کنترل ریسک‌های قابل ملاحظه

شناسایی هر گونه ریسک موجود در نظام اجرائی و عملیاتی شرکت و اطلاع‌رسانی موارد شناسایی‌شده به همراه روش‌های اصلاحی پیشنهادی به مدیریت شرکت از جمله وظایف واحد حسابرسی داخلی است.

۲-۶- تهیه گزارش، پیگیری و بررسی نتایج فعالیتهای انجام شده

بنا به نیاز، واحد حسابرسی داخلی اقدام به تهیه گزارشات مورد نیاز برای ارائه به مدیریت می‌نماید. گزارشات حسابرسی داخلی با تائید مدیریت حسابرسی داخلی معتبر بوده و دارای طبقه بندی محرمانه و صرفاً جهت استفاده داخلی شرکت است و تنها مدیرعامل قادر به تغییر طبقه بندی گزارشات خواهد بود.

۲-۷- اخلاق

اخلاق حرفه‌ای حسابرسی‌داخلی عبارتست از رعایت مجموعه‌ای از اصول و قوانین مورد نیاز که برای حفظ جایگاه واحد حسابرسی داخلی لازم است.

مسئولیت‌پذیری علاوه بر قبول مسئولیت تصمیم‌ها و اقدامات انجام شده شامل جوابگویی در مورد اقدامات/ تصمیمهای گرفته نشده نیز است.

رعایت انصاف شامل جلوگیری از ورود هرگونه تبعیض موقعیت شغلی، مذهبی، جنسی و نژادی در گزارشات حسابرسی داخلی است.

حفظ حرمت پرسنل و رعایت ادب و احترام بدون توجه به موقعیت شغلی از جمله نکات لازم حرفه حسابرسی داخلی است و حسابرسی داخلی مجاز به هیچ‌گونه توبیخ و مجازات افراد نبوده و صرفاً اقدام به ارائه گزارشات به مدیریت شرکت می‌نماید.

در صورت وجود تعارض شخصی افراد شاغل در واحد حسابرسی داخلی با منافع شرکت ضمن اطلاع به مدیریت از قبول انجام بررسی و کنترل خودداری شود.

بیان حقیقت و همچنین شناسایی حقیقت از موارد صداقت محسوب می‌شوند. اگر حساسیت کافی در شناسایی حقیقت وجود نداشته باشد، بیان آن‌چه درست پنداشته می‌شود، در عمل تفاوت چندانی با کتمان حقیقت و بیان دروغ ندارد. همچنین نیمه کاره گفتن حقیقت، بیان غرض‌مندانه مطالب به نحویکه منجر برداشت اشتباه مخاطب گردد و یا عدم بیان حقیقت بدلیل عدم پرسش مدیریت/ هیئت‌مدیره شرکت از جمله مواردی است که منجر به نقض صداقت حسابرسی‌داخلی می‌گردد.

فعالیت حسابرسی داخلی باید مستقل بوده و حسابرسان داخلی باید در انجام وظایف خود بی‌طرف باشند. به منظور کسب استقلال لازم برای اجرای موثر مسئولیت‌های حسابرسی داخلی، مدیر حسابرسی داخلی از حق دسترسی مستقیم و بدون محدودیت به مدیریت ارشد و هیئت مدیره برخوردار است. بی‌طرفی، حسابرسان داخلی را ملزم می‌نماید تا قضاوت حرفه‌ای خویش را در بالاترین درجه اهمیت قرارداده و مسایل دیگر را بر این قضاوت ترجیح ندهند. هرگونه در معرض تهدید قرار گرفتن بی‌طرفی در سطوح حسابرس داخلی، وظایف، کارکرد و یا سازمان باید کنترل و مدیریت گردد. به منظور اطمینان از حفظ استقلال واحد حسابرسی داخلی نسبت به کلیه‌ی واحدهای شرکت، مدیر حسابرسی داخلی، در صورت احتمال از بین رفتن استقلال سازمانی، ضمن جلوگیری از عدم استقلال واحد حسابرسی داخلی بایست در سریع‌ترین زمان ممکن هیئت مدیره را مطلع نماید. استقلال حرفه‌ای حسابرسی داخلی دارای دو بخش زیر است:

استقلال سازمانی: واحد حسابرسی داخلی بنا به وظیفه‌ی ذاتی، نمی‌تواند تحت نظر هیچ‌کدام از واحد‌های شرکت بوده و الزاماً به صورت مستقیم، زیر نظر مدیرعامل شرکت فعالیت دارد.

استقلال رأی و بی‌طرفی: واحد حسابرسی داخلی و تمامی پرسنل شاغل در این بخش باید دارای استقلال رأی باشند و نباید اجازه دهند هیچ‌گونه پیش داوری، جانبداری و تضاد منافع بی‌طرفی را در ارائه خدمات حرفه‌ای مخدوش نماید.

وظیفه‌ی حسابرسی داخلی قضاوت نیست و تنها با بررسی‌های مورد نیاز، سعی در کشف حقیقت نموده و پس از رسیدن به شواهد مستدل و کافی، از طریق ارائه گزارش مکتوب/ شفاهی مدیریت شرکت را از نتیجه اقدامات انجام گرفته مطلع می‌سازد.

گیرندگان

تمام واحدها    

 

پست شده در عمومی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

six × = 36