بایگانی ماهیانه: فروردین ۱۳۹۴

روش‌اجرایی حسابرسی داخلی یک شرکت پروژه محور

 چند وقتی است که مشغول تهیه روش اجرائی حسابرسی داخلی شرکت شدم، یکی از منابعی که به من در تهیه این روش اجرائی کمک کرد استاندارد بین‌المللی حسابرسی داخلی ویرایش ۲۰۱۳ و ترجمه‌ای بود که توسط آقای عالی‌نژاد انجام شده

پست شده در حسابرسی داخلی

تغییر نام سرویس در ویندوز

هر چند که این کار خیلی شاید کاربد عمومی نداشته باشد ولی شخصاً اگر سرویسی باشد که عموماً به صورت دستی (منوال) بخواهم اجرا (ران) یا متوقفش (استاپ) کنم ترجیح میدم که نام سرویس راحت جلوی چشمم باشه، مثلاً برای

پست شده در آموزشی

خشنوت خانوادگی

خیلی سریع بخوام نظرم رو در مورد آزاده نامداری و فرزاد حسنی بگم اینست که تا زمانیکه خود فرزاد حسنی نگفته آزاده نامداری رو نزده، عجالتاً من سمت خانم آزاده نامداری می‌ایستم و میگم درسته که چهاردیواری اختیاری است ولی

پست شده در عمومی

مکاشفات یک حسابرس داخلی

وقتی توی حسابرسی داخلی افتادم، تقریباً هیچ اطلاعات مستقیمی نداشتم بغیر از شناخت دورا دور از کار حسابرسان مستقل، بعد از یک روز که در شرکت زمان استفاده دست خودم بود و سعی کردم به جستجو در مورد کار و

پست شده در آموزشی, حسابرسی داخلی با برچسب: